fbpx
FLEXRA logo horizontal white
Blob light yellow to medium yellow

Idé och konceptutveckling

Blob light blue to medium blue
Blob light yellow to medium yellow
Blob light blue to medium blue

Att ta fram ett koncept och en idé är en viktig del av att utveckla en framgångsrik produkt eller tjänst för ett företag. Ett bra koncept och en idé kan hjälpa företaget att differentiera sig från konkurrenterna och skapa en produkt eller tjänst som möter kundernas behov. Här är några steg som företag kan följa för att ta fram ett koncept och en idé:

1. Identifiera marknaden

Förstå marknaden där företaget verkar, inklusive kundbehov, trender och konkurrenter.

2. Definiera målgrupp

Definiera en specifik målgrupp för produkten eller tjänsten och skapa en kundprofil.

3. Brainstorma idéer

Börja med att brainstorma idéer baserat på marknadsundersökning och kundprofilen. Försök att komma på många olika idéer, även de som verkar mindre realistiska.

4. Värdera idéerna

Utvärdera de olika idéerna baserat på kriterier som kundbehov, affärsmöjlighet och konkurrens. Skapa en kortlista med de bästa idéerna.

5. Utveckla konceptet

Utveckla konceptet för de bästa idéerna genom att skapa en vision och en unik försäljningsproposition. Skapa en konceptbeskrivning som beskriver produkten eller tjänsten, målgruppen och försäljningspropositionen.

6. Testa konceptet

Testa konceptet genom att prata med kunder, samla in feedback och genomföra en marknadsundersökning.

7. Presentera konceptet

Presentera konceptet för företagets ledning och andra intressenter för att säkerställa att alla är överens om konceptet och dess potential.

Vill du ha hjälp med din marknadsföring?

Vi på FLEXRA har mångårig erfarenhet av att göra företag synliga, både i print och i sociala medier.
Jag vill veta mer
Jag vill veta mer om: *