fbpx
FLEXRA logo horizontal white
Blob light yellow to medium yellow

Upphandling

Blob light blue to medium blue
Blob light yellow to medium yellow
Blob light blue to medium blue

Digital upphandling

Upphandling

En digital förstudie och upphandling är en viktig del av att utveckla en effektiv digital strategi för ett företag. En digital förstudie är en process som hjälper företaget att utvärdera sin nuvarande digitala närvaro, identifiera utmaningar och möjligheter och definiera de krav och mål som behöver uppnås.

Här är några steg som företag kan följa för att ta fram en digital förstudie och upphandling:

1. Identifiera behov

Identifiera de digitala behoven som företaget har och vilka problem som ska lösas med den nya lösningen. Se till att det finns en klar vision och målsättning för projektet.

2. Definiera kravspecifikation

Skapa en kravspecifikation som innehåller alla nödvändiga krav för den digitala lösningen, t.ex. funktionalitet, tekniska krav, säkerhetskrav och designkrav.

3. Sök efter lämpliga leverantörer

Identifiera leverantörer som har erfarenhet och kompetens att lösa de digitala utmaningar som företaget står inför.

4. Utvärdera leverantörer

Utvärdera leverantörerna utifrån kravspecifikationen och välj ut de mest lämpliga leverantörerna som ska bjudas in till upphandlingen.

5. Upphandling

Upphandling innebär att man skickar ut en förfrågan till leverantörerna att lämna in en offert för projektet. Välj ut den mest lämpliga leverantören baserat på pris, erfarenhet och kvalitet.

6. Genomför en förstudie

Gör en förstudie tillsammans med den valda leverantören för att säkerställa att lösningen är realistisk och lämplig för företagets behov.

7. Presentera resultat

Presentera resultatet av förstudien och upphandlingen för företagets ledning och andra intressenter för att säkerställa att alla är överens om den digitala strategin och målen.

Jag vill veta mer
Jag vill veta mer om: *