fbpx
FLEXRA logo horizontal white
Blob light yellow to medium yellow

Organisera och dela filer enklare med Microsoft SharePoint och OneDrive

Blob light blue to medium blue
Blob light yellow to medium yellow
Blob light blue to medium blue

Vad är SharePoint?

Med Microsoft SharePoint och OneDrive får du en smidig och effektiv lösning för att organisera och dela dina filer i företaget. Du får tillgång till en mängd funktioner och verktyg som gör det enkelt att skapa en strukturerad arbetsmiljö där samarbetet kan blomstra.

Här följer 8 fördelar med att använda Microsoft SharePoint och OneDrive:

Enkel Struktur

Med SharePoint kan du skapa mappstrukturer som är logiska och lättförståeliga för alla användare. Det gör det enklare att hitta rätt filer och undvika dubbelarbete.

Säker lagring

SharePoint och OneDrive lagrar dina filer på en säker plats som endast är tillgänglig för behöriga användare. Det minskar risken för datastölder och andra säkerhetsproblem.

Effektiv delning

Du kan enkelt dela dina filer med andra användare i företaget, oavsett om de sitter på samma kontor eller är utspridda över hela världen. Du kan också bestämma vilka som har tillgång till vilka filer.

Integration

SharePoint och OneDrive integrerar sömlöst med andra Microsoft-verktyg som Outlook, Teams och Office, vilket gör det lättare att samarbeta och kommunicera.

Versionshantering

Med SharePoint och OneDrive kan du enkelt se vilken version av en fil som är den senaste, vem som har gjort ändringar och när ändringarna gjordes. Det minskar risken för missförstånd och felaktig information.

Automatisering

Du kan använda SharePoint och OneDrive för att automatisera processer som tidigare krävde manuell hantering. Det minskar risken för fel och ökar effektiviteten.

Mobil åtkomst

SharePoint och OneDrive fungerar lika bra på mobila enheter som på datorer, vilket gör det lättare att jobba när du är på språng.

Anpassning

Du kan anpassa SharePoint och OneDrive efter dina egna behov och önskemål. Du kan lägga till egna fält och formulär, skapa egna arbetsflöden och mycket mer.

Sammanfattningsvis är Microsoft SharePoint och OneDrive ett kraftfullt verktyg för att organisera och dela filer i företaget. Med enkel struktur, säker lagring, effektiv delning, integration, versionshantering, automatisering, mobil åtkomst och anpassningsmöjligheter blir det lättare för alla användare att samarbeta och arbeta mer effektivt.

sharepoint-onedrive
Jag vill veta mer
Jag vill veta mer om: *