fbpx
FLEXRA logo horizontal white
Blob light yellow to medium yellow

GDPR

Blob light blue to medium blue
Blob light yellow to medium yellow
Blob light blue to medium blue

Flexra hjälper ditt företag med GDPR

Vi kan GDPR

Den allmänna förordningen om uppgiftsskydd (GDPR) är aktiv från den 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen (PuL).

Vilken är den bästa strategin och hur kommer du att göra det på ett effektivt sätt? Hur påverkar dataskyddsförordningen ditt företag?

Vi hjälper dig och ditt företag med processen och de tekniska lösningarna för att klara kraven.

Inventera –> Utbilda –> Kommunicera –> Skapa och säkra rutiner –> Skydda

På svenska kallas den “Allmänna dataskyddsförordningen”. På engelska heter den GDPR och står för General Data Protection Regulation. En välkommen lag för några, men ett gissel för andra.

GDPR är kort och gott en ny förordning som är till för att du och jag ska känna oss mer säkra på nätet. Att helt enkelt stärka personuppgifter för privatpersoner inom EU. Den innebär att om någon (privatperson eller företag) samlar in personliga uppgifter om mig, måste jag som privatperson godkänna att dessa uppgifter samlas in. GDPR Eskilstuna

Som företagare bör man vara extra uppmärksam, speciellt om man har en webbplats. Vi ska förklara varför:

Goodwill vs badwill

Företagare kan känna trygghet i att det finns riktlinjer som bestämmer hur de ska ta hand om uppgifter om personer/kunder som besöker deras webbplats.

Precis som med allt annat i företaget är det god praxis att ha ordning och reda, oavsett om det gäller ekonomi, produktion eller, som i detta fall, personuppgifter.

Det är lätt att skaffa sig goodwill genom att ha en integritetspolicy och/eller en cookiepolicy som besökare kan läsa. Det är lika lätt att inte ha det och skaffa sig badwill. För att inte tala om rena lagöverträdelser.

Tänk tillbaka några månader då det framkom att bland annat Facebook erkänt att någon eller några lyckats komma över miljontals kontouppgifter. Som användare av Facebook är detta inget jag vill läsa om. Jag vill kunna känna mig säker på att de uppgifter jag lämnar till ett företag (i just det här fallet lämnar man ju ut det mesta av sitt liv) skall behandlas på ett säkert sätt utan att tredje part kan komma åt dem.

Vad kan vi på FLEXRA hjälpa dig med? Jo, vi kan säkerställa att du som företagare lever upp till alla regler vad gäller GDPR. Både via webben men det är den lilla delen utan vi hjälper dig att implementera GDPR i hela verksamheten. Dina besökare/kunder kan känna sig trygga när de handlar hos er eller besöker er webbplats och dina anställda är utbildade och ni har system och rutiner som stöder dataskyddsförordningen.

GDPR Eu flagga med lås
Jag vill veta mer
Jag vill veta mer om: *

En checklista för ditt företag

De frågor som du som företagare måste börja med att ställa är:

Ta en titt på flödesschemat som kort beskriver om du behöver se över din GDPR på din webbplats.

Detta tittar vi på när vi granskar en webbplats:

Vill du ha hjälp?

Sedan lagen trädde ikraft 2018 har ungefär hälften av företagen säkrat sina webbsidor. Det innebär att ungefär hälften inte har det. Det kan verka harmlöst, men enligt en undersökning är svenskar fortfarande oroade över hur deras personuppgifter används på nätet.

Att GDPR-anpassa sin webbplats kanske låter enkelt, men det är lite mer jobb än man kanske kan tro för att få alla bitar att falla på plats.

Vi på Flexra Consulting kan hjälpa dig att framtidssäkra din webbplats.

GDPR pris

Detta kan hända om du inte följer GDPR

Införandet av GDPR innebär en mycket hårdare straffskala för företag och andra organisationer som brister i personuppgiftshanteringen än tidigare – bland annat böter på upp till 20 miljoner euro.

Dataskyddsförordningen går längre än någonsin tidigare, både i fråga om vad som krävs av de som behandlar personuppgifter och vilka konsekvenser ett brott mot reglerna kan leda till.

I och med GDPR inrättades en ny tillsynsmyndighet på EU-nivå, som övervakar medlemsländernas lokala tillsynsmyndigheter, vilka i sin tur har i uppdrag att bevaka medborgarnas intressen och se till att reglerna i GDPR efterlevs.

I Sverige fortsätter Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) sitt uppdrag men har fått utökade resurser för att matcha det större ansvaret.

Böter för brott mot förordningen kan bli mycket höga:

För allvarliga brott upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av årsomsättningen, vilket som är högst. För mindre allvarliga brott upp till 10 miljoner euro eller två procent, vilket som är högst. Exakt hur höga böterna blir utgår från en bedömning i de enskilda fallen.

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) ska bland annat ta i beaktande vilken typ av överträdelse det handlar om, huruvida organisationen har handlat med uppsåt eller i oaktsamhet, om överträdelsen har pågått en längre tid eller är en enstaka händelse, och vilka åtgärder organisationen har tagit för att åtgärda överträdelsen och minimera effekten av den.

Slarv, okunskap och naivitet är inga försvar.

Organisationer som arbetar proaktivt med dataskydd, är transparent och har handlingsplaner för krishantering kommer stå bra rustade för GDPR. De som stoppar huvudet i sanden och kör på som tidigare tar på sig en stor risk.