fbpx Skip to content

Kultur – medarbetare

På FLEXRA Consulting är variation och flexibilitet är en stor del av vardagen. Våra konsulter får möjlighet att arbeta med olika metoder, tekniker och verktyg i varierande typer av digitala affärsutvecklingsprojekt, tätt tillsammans med våra kunder. 

Vi tycker att lärande är en stor del av arbetet. Därav arbetar vi aktivt med kompetensutveckling. Som konsult hos oss får man alltid handledning av en mentor och vi lägger stort fokus på medarbetaren. Vi på FLEXRA arbetar aktivt på att vidareutveckla det vi gör genom bland annat kontinuerligt introducera nya processer, arbetssätt, tekniker och språk.

Om Flexra
Om Flexra

Strategi – affärer

På FLEXRA tror på vi på effekten som skapas när affärsförståelse, innovation samt teknik möts och vi vet att det är medarbetarna som gör oss till en riktigt bra digitalbyrå.

Kunder – långsiktighet

FLEXRAs affärsmodell bygger på långsiktigt samarbete med våra kunder och partners. Som kund hos FLEXRA får man tillgång till nya produkter, applikationer och tjänster som hela tiden utvecklar samarbetet. Med ett genuint intresse för våra kunders verksamheter inom olika branscher ger det oss ett kunnande som vi applicerar i olika SMARTA lösningar som kommer våra kunder tillgodo. Det är vad vi kallar Win-Win!

Om Flexra