fbpx
Skip to content

Kultur – medarbetare

På FLEXRA har vi öppen kultur där variation är en stor del av vardagen. Våra konsulter får man möjlighet att testa på olika tekniker. Vi jobbar med både front- och backendutveckling i olika typer av digitala projekt. 

Vi tycker att lärande är en stor del av jobbet och därför jobbar vi aktivt med kompetensutveckling. Som utvecklare på FLEXRA får man handledning av en mentor och vi lägger stort fokus på våra arbetssätt, processer och tekniker. FLEXRA arbetar aktivt på att vidareutveckla det vi gör genom bland annat kontinuerligt introducera nya arbetssätt, tekniker och språk.

Om Flexra
Om Flexra

Strategi – affärer

På FLEXRA tror på vi på effekten som skapas när affärsförståelse, innovation samt teknik möts och vi vet att det är medarbetarna som gör oss till en riktigt bra digitalbyrå.

Kunder – långsiktighet

FLEXRAs affärsmodell bygger på långsiktigt samarbete med våra kunder och partners. Som kund hos FLEXRA får man tillgång till nya produkter, applikationer och tjänster som hela tiden utvecklar samarbetet. Med ett genuint intresse för våra kunders verksamheter inom olika branscher ger det oss ett kunnande som vi applicerar i olika SMARTA lösningar som kommer våra kunder tillgodo. Det är vad vi kallar Win-Win!

Om Flexra